Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Varhaiskasvatusjohtajan sijaisen määrääminen

RUSDno-2022-425

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila on tullut valituksi Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen johtajan virkaan 1.8.2022 lukien. Valinnan johdosta hän hakee palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2022-31.1.2023. Koska kyseessä on toimialajohtaja (Hallintosääntö 17 §), kunnanhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan puolestaan toimialajohtajalle  myöntää kunnanjohtaja enintään 180 kalenteripäiväksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virka- tai työvapaan ajalta maksettavan palkan määrä (hallintosääntö 39 §).

Karhukallion päiväkodin johtaja Maarit Ketola on antanut suostumuksensa hoitaa varhaiskasvatusjohtajan tehtäviä virkavapauden ajan mikäli Kaisa Mattilalle myönnetään harkinnanvarainen palkaton virkavapaus hänen anomakseen ajaksi. Varhaiskasvatusjohtajan on tarkoitus pitää pitämättömiä vuosilomia ajalla 20.6.-31.7., jolloin sijainen olisi tarkoituksenmukaista nimetä jo kyseinen aika mukaanlukien. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä vs. varhaiskasvatusjohtajaksi Maarit Ketolan ajalle 20.6.2022 - 31.1.2023. Hänen palkakseen kunnanhallitus päättää vahvistaa 20.6.lukien Maarit Ketolan kokonaispalkaksi 4.555 euroa/kk.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.