Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Hallintokuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:

  • Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Kokous 12.10.2022
  • Hyvinvointilautakunta - Kokous 13.10.2022
  • Tekninen lautakunta - Kokous 13.10.2022
  • Tekninen lautakunta - Kokous 20.10.2022
  • Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Kokous 26.10.2022

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.cloudnc.fi/

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän pykälän käsittelyä siirretty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.