Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Kullanvuoren näkötornin uusimista koskeva kuntalaisaloite

RUSDno-2022-635

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntalaisaloite.fi-palveluun on tehty seuraava Kullanvuoren näkötornia koskeva kuntalaisaloite:

"Kullanvuoren näköalatorni on todella huonossa kunnossa. Torni on rakennettu v. 1988, sen kaikki puuosat on aikojen saatossa osaksi lohkeilleet, puuosissa on havaittavissa lahoamista, naulaliitokset löystyneet, osaksi naulat tuleet ulos puusta, askelmat heiluvat.

Kullanvuori on Turun seudun korkein kukkula, esim. Turun keskustaa lähempänä ei ole yhtään korkeampaa mäkeä. Alue on todella suosittu retkeilykohde ja tornin huipulta näkee kirkkaalla säällä todella kauas.

Kullanvuori liittyy hyvin kiinteästi Ruskon kuntaan ja on varmaan suosituimpia retkeilykohteita kunnan alueella, myös koulut käyvät siellä usein.

Tornin huonon kunnon takia en antaisi lasten kiivetä torniin, siksi se olisi syytä uusia parin vuoden aikana, tai sitten se pitää sulkea ja purkaa. Ehdotan, että kunta järjestää rahoituksen tornin uusimiseksi mahdollisimman pian.

Kullanvuoren alue on hyvin mielenkiintoinen, sieltä löytyy hiidenkirnu, muinaisranta, pirunpelto, kalliossa jääkauden muodostamia uurteita, siirtolohkare, luontopolulla olevat uudet opastetaulut kertovat alueesta ja sen historiasta."

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tehdyn kuntalaisaloitteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen tekniselle toimelle valmisteltavaksi mahdollisessa yhteistyössä Raision kaupungin kanssa huomioiden myös Kuhankuonon retkeilyreitistön läheisyyden.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että aloite lähetetään teknisen lautakunnan lisäksi myös hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.