Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 LISÄPYKÄLÄ: Raision kaupungin ja Ruskon kunnan välisen sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan yhteistoimintasopimuksen päättyminen (lisäpykälä)

RUSDno-2022-638

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Raision kaupungin välinen nykyinen sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva yhteistoimintasopimus on allekirjoitettu 2.9.2011. Sopimuksella on sovittu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuun toteutumisesta ja palveluiden tuottamisesta. Sopimuksen 16. kohdassa todetaan, että mikäli irtisanomistarve johtuu kuntarakennemuutoksesta tai muusta sopijapuolista riippumattomasta syystä, sopimuksen päättämisestä irtisanomisajasta poiketen sovitaan sopijapuolten välisissä neuvotteluissa.

Asiasta on käyty neuvottelu sopijapuolten välillä. Koska hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, on perusteltua todeta molempien tahojen (Raision kaupunki ja Ruskon kunta) aloitteesta, että 2.9.2011 allekirjoitettu Raision kaupungin ja Ruskon kunnan välinen sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva yhteistoimintasopimus raukeaa hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023.

Raision kaupunginhallitus käsittelee asian samansisältöisenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, että 2.9.2011 allekirjoitettu Raision kaupungin ja Ruskon kunnan välinen sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva yhteistoimintasopimus päättyy hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.