Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Määrärahamuutoksia vuodelle 2022

RUS-2022-642

Valmistelija

  • Sari Laine, Talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.11.2021 § 88 vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2024. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova tehtäväalueen henkilöstömenojen ja toimintakatteen osalta. Investointimenojen sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.

Hallintosäännön 56 §.n mukaan kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 

Ohessa toimielinten tekemiä määrärahamuutosesityksiä:

Käyttötalous:

Tekninen lautakunta

Teiden ja katujen kunnossapito lisäys 60 000 euroa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lastenhoidon tuet lisäys 43 000 euroa.

Kotikuntakorvaustulot vähennys 40 124 euroa.

Kotikuntakorvausmenot vähennetään 87 869 euroa.

Koulukuljetuksiin varattu määräraha siirretään keskushallintoon perusteena Fölin laskutusjärjestelmään liittyvän toimintatavan korjaus ja muutos 120 000 euroa.

Henkilöstökulujen ylitys johtuen suuremmista saaduista hanketuloista 48 680 euroa.

Hanketulojen jakostus vuodelta 2021 vuodelle 2022 yhteensä avustustuloja lisää 213 836 euroa.

Investoinnit

Pienhankinnat ja kotainvestointimeno pois vuodelta 2022 yhteensä 55 000 euroa.

Rahat käytetään kolmen katokse rakentamiseen pihoille syksyllä 2022 ja kalusteisiin käytetyt rahat käytetään pihojen korjauksiin ja uusien leikkivälineiden hankintaan. Rahat otetaan Tilapalveluiden käyttötalouden rakennus ja alueiden rakentamiseen varatuista rahoitusta.

Oheismateriaalit:

Tekninen lautakunta 13.10.2022 §94

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 28.9.2022 §90, 26.10.2022 §102 ja §103

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy edellä mainittujen määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.