Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

RUS-2022-643

Valmistelija

  • Sari Laine, Talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Säännöllinen raportointi on osa kunnan seuranta- ja johtamisjärjestelmää sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Kunnanhallitukselle raportoidaan säännöllisesti talouden toteumasta. Raportointia ollaan uudistamassa. Jatkossa talouden toteumatilanteesta raportoidaan lähestulkoon kuukausittain. Osavuosikatsaukset valmistellaan 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteista ja ne ovat laajempia raportteja. Lyhyempi kuukausikohtainen raportti toimitetaan muina kuukausina.

Tammi-syyskuun 2022 tilikauden toteuma on 228 835 euroa ylijäämäinen kun se vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan on ollut  euroa 760 748 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos tulee olemaan 612 000 euroa alijäämäinen.

Oheismateriaali

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2022 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.