Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 10.11.2022 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Virpi Hurula ja Kristiina Kivelä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Hurula ja Jari Kivelä.