Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Sopimus esiopetuksen tuottamisesta Norlandia Päiväkodit Oy:n kanssa lukuvuonna 2021-2022

RUSDno-2021-307

Perustelut

Kunnan hallintosäännön mukaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää varhaiskasvatuksen toimialueelle kuuluvien sopimusten hyväksymisestä.

Ruskon kunta hankkii yksityiseltä Norlandia päiväkodit Oy:ltä perusopetuslain mukaista esiopetusta lukuvuonna 2021-2022. Esiopetus annetaan palveluntuottajan ylläpitämässä päiväkodissa ja käytettävissä on 21 esiopetuspaikkaa. Palveluntuottaja on velvollinen tuottamaan myös esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Palvelujen tulee vastata sitä tasoa, jota edellytetään lainsäädännössä ja opetussuunnitelmassa. Palveluntuottaja on hyväksytty Ruskon esiopetuksen järjestäjäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa 1.12.2020 § 136. Esiopetuksen järjestämisestä on tehty palveluntuottajan kanssa erillinen sopimus.

Ehdotus

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä kunnan ja Norlandia päiväkodit Oy:n välisen sopimuksen esiopetuksen tuottamisesta lukuvuonna 2021-2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.