Tekninen lautakunta, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Päällistönmäen 9. vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen raportointi

RUSDno-2020-193

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Tekninen lautakunta päätti valita 5.3.2020 § 29 edullisimman tarjouksen tehneen Läänin kuljetus Oy:n Päällistönmäen 9. vaiheen urakoitsijaksi urakkahintaan 637 300€ (alv 0%). Valinta oli ehdollinen, kunnes selontekoneuvottelu on pidetty ja kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan tai kunnanhallitus on myöntänyt toimenpideluvan.

Kunnanhallitus antoi 30.3.2020 § 62 hankkeelle toimenpideluvan ja esittää valtuustolle 135 000 euron lisämäärärahan myöntämistä hankkeelle.

Urakoitsijan kanssa käytiin urakan selonottoneuvottelu 1.4.2020 ja neuvottelun jälkeen urakkasopimus allekirjoitettiin kunnan hallintosäännön mukaisesti lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja.

Alueen kiinteistön omistajia on tiedotettu työn aloittamisesta. Urakoitsijalta on pyydetty maksuerätaulukko. Urakoitsija käynnistää rakentamista ja työt on aloitettu. Vk alueen puun raivaus on tilattu, aluetta käytetään läjitykseen.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Kunnanvaltuusto on myöntänyt 27.4.2020 § 16 135 000 euron lisämäärärahan hankkeelle.

Urakoitsija on aloittanut rakentamisen, alkupään liitokset on tehty. Urakoitsija on toimittanut maksuerätaulukon ja tämä on hyväksytty. Vakuus on toimitettu viikolla 19. Laskutusta ei ole vielä urakoitsijalta tullut. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa maksuerätaulukon.

Kunnaninsinööri on pyytänyt tarjoukset hankittavista virtamittauskaivoista, jotka liittyvät 9. vaiheen liittämisessä nykyiseen verkostoon ja ovat kunnan omana hankinta. Kaivojen kokonaishinta ylittää viranhaltijan hankintarajan. Virtauskaivojen yhteishinta(2kpl) on 27 080,00 €. Kaivojen tarjoukset esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi ja tekninen lautakunta päättää hankkia tarjouksen mukaiset virtamittauskaivot Lining Oy:ltä

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 95 % tehty, Rekikaaren vesihuolto on tehty 0-60 pl välille, Rekikaaren maaleikkaus on aloitettu pl 700 taaksepäin. Työ etenee suunnitelman mukaisesti. Koronan takia ei työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään viikoittain.

Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-4 on laskutettu, kokonais- summa on 76 476,00 (alv 0%) eli 12 % urakkasummasta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 100 % tehty, määrälaskenta on vielä kesken. Vesihuolto on valmis, pumppaamoa ei ole vielä saatu työmaalle. Jakava kerros on 50% tehty. Työ etenee suunnitelman mukaisesti. Koronan takia ei työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään viikoittain.

Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-7, sekä 9 ja 10 on laskutettu, kokonaissumma on 191 190,00 (alv 0%) eli 30% urakkasummasta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 100 % tehty, määrälaskenta on saatu urakoitsijalta, massalaskentaraportti 2.9.2020 on oheismateriaalina, tilaajan tarkistuslaskenta on käynnissä. Vesihuolto on valmis, Jakava kerros on tehty. Työ etenee suunnitelman mukaisesti. Koronan takia ei työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään viikoittain.

Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-7, sekä 9 -18 on laskutettu, kokonaissumma on 395 126,00 (alv 0%) eli 62% urakkasummasta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee raportoinnin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Työmaatilanne: Teille on ajettu kantava kerros, ja pinnan muotoon höyläys tehdään viikolla 45, Luiskien ja ojien muotoilu tulee viikolla 45 valmiiksi, Murskattu ylijäämälouhe on varastoituna Jukotielle kasalle toistaiseksi.

Kaapeliurakoitsija (Caruna, DNA) tulee marraskuun aikana tekemään kaapelointeja ja valaistustöitä. Kaapelointityöt ilmeisesti menevät yli vuoden vaihteen, joten nurmetukset tieluiskille tehdään vasta keväällä. Samoin 0-16 kulutuskerros tehdään vasta kaapelointien jälkeen.

Pumppaamo on asentamatta ja toimitusta odotellaan. Toimitus on kunnan omahankinta ja työmaa on urakoitsijalta aikataulussa.

Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-7, sekä 9 -18 on laskutettu, kokonaissumma on 395 126,00 (alv 0%) eli 62% urakkasummasta. Raportointi välissä ei ole ollut laskutusta. Alkuperäisessä urakkasopimuksessa on louhintamassat sidottu arviomäärään ja siitä on tulossa noin 6500€ lisälasku, lisätyötä ei ole vielä laskutettu.

Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu Jukotien ja Akastikujan rakentamiseen. Hanke on pieni ja täydentää Rekikaaren rakentamista. Hankintalain mukaan alle 150 000 € rakennusurakoita ei tarvitse kilpailuttaa. Lisätyö ei saa ylittää 25 % alkuperäisen urakan hinnasta. Nämä molemmat hankintalain ehdot täyttyvät Jukotien hankkeessa. Rekikaaren urakka kilpailutettiin ja urakassa oli myös yksikköhintaluettelo. Jukotien urakka voidaan tehdä Rekikaaren urakan lisätyönä.

Työn jälki, toimintamalli, tiedottaminen ja yhteistyö on ollut urakoitsijan kanssa hyvää. Hanke voisi jatkua heti ja kunnan tontit (14 kpl) olisivat jo keväällä myynnissä. Hankkeet limittyvät toisiinsa, eikä tulisi päällekkäisyyttä, eikä epäselviä rajapintoja mm. ylijäämälouheesta, joka voidaan hyödyntää Jukotien rakenteissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja päättää pyytää tarjouksen Jukotien ja Akastikujan rakentamisen Rekikaaren urakan lisätyönä Läänin kuljetus Oy:llä.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti