Tekninen lautakunta, kokous 14.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Investoinnit 2023

RUSDno-2024-133

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta kävi syksyllä läpi investointilistan ja esitti ylitykset ja alitukset kunnanvaltuustolle 12.10.2023 § 89

Kohteita 8028 ja 8030(koppi ja huoltorakennus) 60 000€, syksyllä 2022 ajatuksena oli yhteisen koppi/huoltorakennuksen rakentaminen urheilukentälle. Investointi siirtyy, liittyy muihin kiinteistöratkaisuihin.

8035 Kota(30 000€) on ylittänyt oman määrärahansa 12 546 eurolla. 8039 Karhukallio pk alittaa talousarvion noin 500 000 eurolla tänä vuonna. Rakentaminen alkaa päätöksenteon jälkeen ensi vuonna.

8206 ja 8226 Ketunluola alittaa talousarvion 400 000 eurolla suunnittelun venymisen vuoksi, hanke kilpailutetaan talven aikana. 8207 ja 8235, Hiidenvainion kunnallistekniikan toteutus on vielä auki.

Oheismateriaalina investointien toteutuma vuonna 2023, kaikki investoinnit eivät ole teknisen sektorin alaisuudessa toteutettu, mutta pääosa on ja siitä syystä investoinnit esitetään tekniselle lautakunnalle.

Investoinneista 8229 Katuvalot, ylitys johtuu siitä, että vuoden 2022 lasku on kirjautunut vuodelle 2023, vaikka rahat oli varattu vuoden 2022 budjettiin. 

Vahdon kiinteistöt Laukola, Piipula ja PK kota eli 8035, 8040, 8042 ja 8043 ovat kokonaisuudessa olleet yhtä isoa investointia, jolloin laskut ovat kirjautuneet ristiin, mutta kokonaisuutena ollaan budjetoidussa.

Härjänruopan alueen hanke jatkuu ja kokonaisuus on talousarvion mukainen, eli 2023 ylitykset tulevat säästöinä 2024 investoinneissa.

Investointien kokonaissumma on 2 444 192,00 €, joka on 87 % budjetoidusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy investointilistan ja esittää listan hyväksymistä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti