Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Investointiraportti 2020

RUSDno-2020-319

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina investointiraportti.

Investoinneissa on suunnittelutyöt ja hankintojen valmistelut käynnissä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talousraportin investointi osan tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta investointien toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 6.8.2020

Tekninen johtaja esittelee Talkootien jatkeen suunnitelmat.

Tekninen lautakunta keskustelee investoinneista ja Talkootien jatkeen aikataulusta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee investointiraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti ja lisäksi tekninen lautakunta esittää Talkootien jatkeen toteuttamista tämän vuoden investoinneista, tekninen johtaja tekee esityksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta talousarvion investointien toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 15.9.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee investointiraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti