Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n testausseloste

RUSDno-2020-386

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on toimittanut seuraavat tutkimustulokset:

Uimavesitutkimus 11.8.2020: Virkistysalue Nummilampi, Suovasen uimapaikka ja Munittulan uimapaikka. Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä ja täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Selosteet oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti