Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Päällistönmäen 9. vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen raportointi

RUSDno-2020-193

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Tekninen lautakunta päätti valita 5.3.2020 § 29 edullisimman tarjouksen tehneen Läänin kuljetus Oy:n Päällistönmäen 9. vaiheen urakoitsijaksi urakkahintaan 637 300€ (alv 0%). Valinta oli ehdollinen, kunnes selontekoneuvottelu on pidetty ja kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan tai kunnanhallitus on myöntänyt toimenpideluvan.

Kunnanhallitus antoi 30.3.2020 § 62 hankkeelle toimenpideluvan ja esittää valtuustolle 135 000 euron lisämäärärahan myöntämistä hankkeelle.

Urakoitsijan kanssa käytiin urakan selonottoneuvottelu 1.4.2020 ja neuvottelun jälkeen urakkasopimus allekirjoitettiin kunnan hallintosäännön mukaisesti lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja.

Alueen kiinteistön omistajia on tiedotettu työn aloittamisesta. Urakoitsijalta on pyydetty maksuerätaulukko. Urakoitsija käynnistää rakentamista ja työt on aloitettu. Vk alueen puun raivaus on tilattu, aluetta käytetään läjitykseen.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Kunnanvaltuusto on myöntänyt 27.4.2020 § 16 135 000 euron lisämäärärahan hankkeelle.

Urakoitsija on aloittanut rakentamisen, alkupään liitokset on tehty. Urakoitsija on toimittanut maksuerätaulukon ja tämä on hyväksytty. Vakuus on toimitettu viikolla 19. Laskutusta ei ole vielä urakoitsijalta tullut. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa maksuerätaulukon.

Kunnaninsinööri on pyytänyt tarjoukset hankittavista virtamittauskaivoista, jotka liittyvät 9. vaiheen liittämisessä nykyiseen verkostoon ja ovat kunnan omana hankinta. Kaivojen kokonaishinta ylittää viranhaltijan hankintarajan. Virtauskaivojen yhteishinta(2kpl) on 27 080,00 €. Kaivojen tarjoukset esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi ja tekninen lautakunta päättää hankkia tarjouksen mukaiset virtamittauskaivot Lining Oy:ltä

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 95 % tehty, Rekikaaren vesihuolto on tehty 0-60 pl välille, Rekikaaren maaleikkaus on aloitettu pl 700 taaksepäin. Työ etenee suunnitelman mukaisesti. Koronan takia ei työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään viikoittain.

Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-4 on laskutettu, kokonais- summa on 76 476,00 (alv 0%) eli 12 % urakkasummasta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 100 % tehty, määrälaskenta on vielä kesken. Vesihuolto on valmis, pumppaamoa ei ole vielä saatu työmaalle. Jakava kerros on 50% tehty. Työ etenee suunnitelman mukaisesti. Koronan takia ei työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään viikoittain.

Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-7, sekä 9 ja 10 on laskutettu, kokonaissumma on 191 190,00 (alv 0%) eli 30% urakkasummasta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 100 % tehty, määrälaskenta on saatu urakoitsijalta, massalaskentaraportti 2.9.2020 on oheismateriaalina, tilaajan tarkistuslaskenta on käynnissä. Vesihuolto on valmis, Jakava kerros on tehty. Työ etenee suunnitelman mukaisesti. Koronan takia ei työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään viikoittain.

Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-7, sekä 9 -18 on laskutettu, kokonaissumma on 395 126,00 (alv 0%) eli 62% urakkasummasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee raportoinnin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti