Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Paasniitun perhepuiston kehittäminen osana leikkipuistojen kehittämistä

RUSDno-2020-291

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Osana kunnan leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaa on tavoite sekä ylläpitää puistojen kuntoa että kehittää yhdestä kunnan leikkipuistosta ns. perhepuisto. Kuluvalle vuodelle on varattu investointiprojekti leikkipuistojen kehittämiseksi. Projektin alustavien suunnitelmien mukaan kehittäminen kohdistetaan Paasniitun perhepuiston alueelle ja käynnistetään asiasta myös kuntalaisia osallistava ideakilpailu tai avataan osallistava kanava kehittämisideoille. Lisäksi tarkoituksena on kunnostaa leikkivälineitä muista leikkipuistoista. Liikuntapalveluvastaava Erkki Korpela kertoo Paasniitun perhepuiston alustavasta kehittämissuunnitelmasta kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi alustavat suunnitelmat Paasniitun perhepuiston kehittämisestä osana leikkipuistojen kehittämisen investointiprojektia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan talousarviossa on esitetty määräraha leikkipaikkojen kehittämisestä (kohde 8400). Tekniset  palvelut on yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa käynyt keskusteluja Paasniitun lähiliikunta-alueen kunnostamisesta, jonka pohjalta hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa 4.6.2020 § 37.

Tekninen johtaja esittelee hyvinvointilautakunnassa esitellyt luonnosten pohjalta tehdyt suunnitelmat Paasniitun perhepuiston kehittämisestä.

Tekninen lautakunta keskustelee suunnitelmasta ja suunnitelmat lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää hankkeen toteutuksen suunnitelman pohjalta talousarvion määrärahojen puitteissa. Suunnitelma lähetetään hyvinvointilautakunnalle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti ja lisäksi selvitetään koirapuiston rakentamista alueen reunalle.

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Paasniitun perhepuistossa on pidetty suunnitelmaesittely yleisölle, sekä pyydetty webropolilla käyttäjäpalautetta alueen käyttäjiltä.

Ruskon tekniset palvelut ja liikuntapalvelut on pyytänyt tarjouksia Paasniitun perhepuiston leikkivälineistä välinetoimittajilta. Tarjouksia pyydettiin kolmelta tarjoajalta, tarjoukset on arvioitu ja ovat vertailukelpoisia.

Hankintapäätöksen tekee lautakunta kunnan hankintaohjeiden mukaisesti.

Tarkennetut tarjoukset ilman puistotarvikkeit

Lappset                                   18992 ++    16875 +++     35867 +++          21

Puuha                                      21165 +      20900 ++       42321 +              15

Leikkiset                                 18226 ++     22500 +         40726 ++            18

Kaikilla alustat sovitusti ( leikkivälineet hake, muut turvasora )

Liikuntavälineiden osalta hyvinvointilautakunta tekee päätökset ja hakee mahdollisen valtionavun. Alueella mahdollisesti tuleva koirapuistopäätös käsitellään valtuustoaloitteen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää hankkia Paasniitun perhepuiston leikkivälineet edullisimman tarjouksen tehneeltä Lappset Oy:ltä sen antaman tarjouksen mukaisesti 35867,00 (alv 0%)

Hankinnasta tehdään erillinen hankintasopimus..

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti