Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Ruskon kunnan lumityöt

RUSDno-2020-428

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan lumityöt on tehty palvelusopimuksilla. Viime talven heikon lumitilanteen vuoksi on herännyt keskusteluja erilaisista urakkamalleista lumitöiden osalta.

Oheismateriaalina on Ruskon kunnan lumityöohjeet urakoitsijoille

Tekninen lautakunta keskustelee tarjouspyynnön vaihtoehdoista ja hankintamallista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

Päätös

Kokouksessa annettiin päätösehdotus:

Tekninen lautakunta esittää tarjouspyyntöjen pyytämistä urakoitsijoilta.

Tarjoukset pyydetään siten, että tarjoukset käsitellään 6.10.2020 teknisen lautakunnan kokouksessa.

Päätös tehtiin päätösehdotuksen mukaisesti