Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Talkootien jatkeen urakoitsijan valinta

RUSDno-2020-427

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta esitti kokouksensa 13.8.2020  86 § mukaisesti kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle muutoksia vuoden 2020 talousarvioon. Koulukeskuksen suunnittelun aikaistamisen vuoksi olisi tärkeää saada koulukeskuksen liikenneyhteydet toimiviksi, ennen varsinaisen rakentamisen alkamista. Talkootien jatkeen suunnitelmat ovat valmiit ja hanke voitaisiin toteuttaa syksyllä 2020. Investointilistalla on jonkin verran säästöjä, sekä arviokorjauksia, joiden avulla pystytään hanke toteuttamaan investointilistan sisäisillä muutoksilla. Kunnanvaltuusto 31.8.2020 § 43 hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen talkootien rakentamisesta.

Tekniset palvelut on pyytänyt urakoitsijoilta tarjouksia talkootien jatkeen urakoinnista. Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa

Päätös

Kokouksessa annettiin päätösehdotus:

Talkootien urakoitsijoiksi valitaan Kohmo Oy, Ncc roads ja sähkö insto Oy tarjoustensa mukaisesti.

Päätös päätösehdotuksen mukaisesti