Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

RUSDno-2020-426

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyy kokouksessaan 21.9.2020 kunnan vuoden 2021 talousarvion raamit.

Tekniset palvelut on alustavaa talousarviovalmistelua tehnyt ja tätä esitellään lautakunnalle.

600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, julkisten alueiden hoito, hulevesiasiat, yksityistiet, sekä teiden kunnossapito.

620 Toimitilapalvelut. Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja ruokapalvelut, kiinteistöjen kunnossapidon tarpeita esitellään tarkemmin. Buildercom on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2021

650 Vesilaitokset. Vesihuoltoon liittyvät asiat

690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan.

Investointien pääpaino on ensi vuonna Maunun koulun saneeraus ja laajennus, pienemmät hankkeet ja hankelistaa käsitellään muiden hallintokuntien esitysten mukaan.

Tekninen lautakunta tutustuu talousarvion laadintaan ja keskustelee asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätösehdotuksen mukaisesti