Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Teknisen lautakunnan ja opetus-ja varhaiskavatuslautakunnan välinen yhteistyö

RUSDno-2020-425

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan strategian mukaisesti tekninen toimiala ja opetus- ja varhaiskasvatuksen toimiala ovat lisänneet viranhaltijayhteistyön lisäksi myös lautakuntien välistä yhteistyötä. Edellinen lautakuntien yhteinen kokous pidettiin 19.9.2019.

Kyseisessä kokouksessa keskusteltiin lautakuntien yhteistyömahdollisuuksista.

Tässä yhteiskokouksessa käsiteltäviä asioita ovat vuoden 2021 yhteisiin toimintatapoihin liittyvät asiat sekä Maunun koulun peruskorjaus ja laajennussuunnitelmaan liittyvät asiat.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Lautakunta keskustelee yhteisistä toimintatavoista sekä Maunun koulun peruskorjaus ja laajennussuunnitelmaan liittyvistä asioista.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti