Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ennakkoäänestysasiakirjojen hyväksyminen

RUSDno-2023-674

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä.

Vuoden 2024 Presidentinvaalien ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettava keskusvaalilautakunnan kokouksessa perjantaina 26.1.2024 klo 19 jälkeen.

Mahdollisen toisen vaalin ennakköäänestysasiakirjat on tarkastettava keskusvaalilautakunnan kokouksessa perjantaina 9.2.2024 klo 19 jälkeen.
Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat on ehdittävä käsitellä. Keskusvaalilautakunnan on tämän mukaisesti päätettävä kokousaikataulustaan.

Oikeusministeriön vaaliohjeiden mukaan keskusvaalilautakunnan harkintaan jää, miten se käytännössä suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen. Keskusvaalilautakunta voi avata ennakkoäänestyksen lähetekirjekuoret vasta pitämissään kokouksissa tai oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin suorittamaan yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastamisen keskusvaalilautakunnan käsittelyä varten. Vähintään kahden henkilön on oltava samanaikaisesti paikalla aina kun ennakkoäänestysasiakirjoja käsitellään.

Kaikki em. ennakkoäänet tulisi olla mahdollisuuksien mukaan merkittyinä äänioikeusrekisteriin ennen keskiviikkoa 24.1.2024 klo 18:00, jolloin Oikeusministeriö aloittaa vaaliluettelojen keskitetyn tulostuksen äänioikeusrekisteristä.

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänet tulisi olla mahdollisuuksien mukaan merkittynä äänioikeusrekisteriin keskiviikkona 7.2.2024 klo 18:00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Keskusvaalilautakunta päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin tarvittaessa yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittamaan ennakkoäänten valmistavan tarkistamisen ennen keskusvaalilautakunnan 26.1.2024 pidettävää kokousta ja mahdollisen toisen vaalin 9.2.2024 kokousta.

Keskusvaalilautakunta nimeää keskusvaalilautakunnan sihteerin lisäksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet kirjeäänestyksen äänien valmistavaan tarkistamiseen (vaalikuorten ja lähetekirjeiden käsittely) ennen keskusvaalilautakunnan 26.1.2024 pidettävää kokousta ja mahdollisen toisen vaalin 9.2.2024 kokousta.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.