Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Eroanomus luottamustehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi

RUSDno-2023-467

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Sofia Rusi on 31.8.2023 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt eroa hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kuntalain 70 § suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.
Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

a) Sofia Rusille myönnetään ero Ruskon kunnan hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä

b) valtuusto valitsee varajäsenen hyvinvointilautakuntaan Sofia Rusin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja

c) lisäksi toteaa, että valtuuston puheenjohtajan tehtävä on tarvittaessa pyytää kunnan keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

a) Sofia Rusille myönnetään ero Ruskon kunnan hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä

b) valtuusto valitsee varajäsenen hyvinvointilautakuntaan Sofia Rusin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja

c) lisäksi toteaa, että valtuuston puheenjohtajan tehtävä on tarvittaessa pyytää kunnan keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Sofia Rusille myönnetään ero Ruskon kunnan hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä.

Kunnanvaltuusto valitsee varajäsenen hyvinvointilautakuntaan Sofia Rusin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi toteaa, että valtuuston puheenjohtajan tehtävä on tarvittaessa pyytää kunnan keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Päätös

Valtuusto myönsi eron Sofia Rusille Ruskon kunnan hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja päätti valita hänen tilalle Miia Ojalan.

Lisäksi valtuusto totesi, että valtuuston puheenjohtajan pyytää tarvittaessa kunnan keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Perustelut

Arvoisa keskusvaalilautakunta

-Ruskon kunnan valtuusto on kokouksessaan 23.10.2023 pykälässä § 63 kohdassa 3 todennut seuraavaa: Lisäksi toteaa, että valtuuston puheenjohtajan tehtävä on tarvittaessa pyytää kunnan keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Joten pyydän keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja.

 

Antti Mattila 

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättä valita uudet varavaltuutetut vaalilain 93 §:n mukaisesti ja uuden varavaltuutetun Sofia Rusin tilalle.

Päätös

Keskusvaalilautakunta totesi, että ei tarvitse valita varavaltuutettua tilalle.