Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta ja hänelle maksettavasta korvauksesta päättäminen

RUSDno-2023-669

Perustelut

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.11.2005 § 373, että hallintojohtajalle maksetaan valtiollisista vaaleista 350 euron kertakorvaus.
Vuoden 2018 talousarvioehdotus sisältää kyseisen korvauksen korotuksen 500 euroon.
Sen jälkeen kyseisiä summia on tarkistettu valtiollisten vaalien osalta 500 euroon ja kunnallisvaalien osalta 700 euroon.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee talous- ja hallintojohtaja Sari Laineen keskusvaalilautakunnan sihteeriksi ja että kokouspalkkio on esitetyn mukainen 500 euroa.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti valita talous- ja hallintojohtaja Sari Laineen keskusvaalilautakunnan sihteeriksi ja kokouspalkkioksi 700 euroa.

Kokouskäsittely

Talous- ja hallintojohtaja poistui paikalta käsittelyn ajaksi.