Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Keskusvaalilautakunnan tehtävät ja kokousaikataulu vuoden 2024 presidentinvaaleissa

RUSDno-2023-675

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Keskeisin vaaliviranomainen presidentinvaaleissa on vaalipiirilautakunta.

Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa kuitenkin kunnan keskusvaalilautakunta, joka on valittu valtuuston toimikaudeksi (vaalilaki 13 - 14 §).

Kunnan vaaliviranomaisten keskeisimmät tehtävät presidentinvaaleissa ovat:

Kunnan keskusvaalilautakunta:
-ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt,
-vaaleista tiedottaminen kunnassa,
-ennakkoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastus vaalilain 63 ja 66 g §:n mukaisesti sekä hyväksyttyjen vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilautakunnalle,
-vaalipäivän äänten alustavan laskennan tietojen välitys vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään.

Vaalitoimitsijat ja vaalitoimikunnat:
-ennakkoäänestyksen toimittaminen.

Vaalilautakunnat:
-vaalipäivän äänestyksen toimittaminen ja äänten alustava laskenta.

Kunnanhallituksen on päätettävä ennakkoäänestyspaikoista ja ajoista, vaalipäivän äänestyspaikoista sekä ennakkoäänestyspaikkoina toimivista laitoksista.
Ruskon kunnanhallitus hyväksyi päätöksessä 16.10.2023 §225 ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen vuoden 2024 presidentinvaaleissa, 20.11.2023 § 256 Vaalilautakuntien asettamisesta 2024 presidentinvaaleja varten, 20.11.2023 § 257 Vaalitoimikunnan asettamisesta vuoden 2024 presidentintavaaleja varten. Sen lisäksi se käsittelee 8.1.2024 Vaalien ulkomainontaa.

Vaalilain 13§ mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Digi- ja väestötietovirastolle (DVV) sen määräämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta merkitsee ja vahvistaa kuittaamalla vaalitietojärjestelmään tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen ja tiedot keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista. Tiedot oli merkittävä vaalitietojärjestelmään viimeistään perjantaina 3.11.2023 klo 12.00.

Keskusvaalilautakunnan kokousaikataulu

Vaalilain 63 ja 66 g §:n mukaisesti keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan kokouksessa vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että perjantaina 26.1.2024 klo 19:00 saapuneet asiakirjat ehditään niissä käsitellä. Mahdollisen toisen vaalin kokoukset on pidettävä siten, että 9.2.2024 klo 19:00 saapuneet asiakirjat ehditään niissä käsitellä

Tämän lisäksi keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien järjestämiseen liittyvistä asioista päättämiseksi tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunnan sihteeri on ilmoittanut vaalitietojärjestelmään Ruskon kunnan tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä tiedot keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista 3.11.2023 klo 12.00 mennessä ja että keskusvaalilautakunta kokoontuu perjantaina 26.1.2024 klo 18:00 ja mahdollisesti toisen presidentinvaalin toteutuessa 9.2.2024 klo 18:00 sekä tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

Päätös

Keskusvaalilautakunta merkitsI tiedoksi, että keskusvaalilautakunnan sihteeri on ilmoittanut vaalitietojärjestelmään Ruskon kunnan tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä tiedot keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista 3.11.2023 klo 12.00 mennessä.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti,että keskusvaalilautakunta kokoontuu perjantaina 26.1.2024 klo 18:00 ja mahdollisesti toisen presidentinvaalin toteutuessa 9.2.2024 klo 18:00 sekä tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.