Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin ja hyväksyttiin, että Marjo Konttinen osallistuu kokoukseen etäyhteydellä