Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Luvan myöntäminen vaalikeräyksen suorittamiseen

RUSDno-2023-673

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Pieni ele –keräystoimikunta on toimittanut keskusvaalilautakunnalle 8.11.2023 päivätyn tiedotteen koskien vaalikeräyksen suorittamista.
Tiedotteessa tuodaan esiin, että vammais- ja terveysjärjestöjen yhteinen Pieni ele- keräys järjestetään presidentinvaalien 2024 yhteydessä.

Pieni ele- keräyksessä ovat mukana: Allergia- , Iho- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto.

Liittojen paikallisyhdistykset suorittavat lipaskeräyksen äänestyspaikoilla vapaaehtoisvoimin. Monet vapaaehtoiset ovat itse vammaisia tai pitkäaikaissairaita. Puolet keräystuotosta jaetaan niiden paikallisyhdistysten kesken, jotka ovat mukana keräystyössä. Keräystuoton toinen puolikas ohjautuu keskusjärjestöjen kautta valtakunnalliseen vammais- ja kansanterveystyöhön.
Vaalikeräystoimikunta toivoo, että heidän kerääjilleen järjestyy tulevien vaalien yhteydessä sekä ennakko- että varsinaisista äänestyspaikoista näkyvä ja lämmin paikka äänestäjien kulkureitin varrelta. Järjestö toivoo myös sitä, että mikäli tilat sallivat, niin heidän keräyslippaitaan voidaan heidän vastuullaan säilyttää yön yli ennakkoäänestyspaikoissa lukitussa tilassa.

Pieni ele - keräyksen esite oheismateriaalina.

Ehdotus

Päätetään suostua vaalikeräystoimikunnan pyyntöön.

Päätös

Keskusvallilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.