Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muut asiat

Perustelut

Vaaliaikataulu
- vuoden 2024 presdientinvaalien vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024

- mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024

- vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja- aika alkaa: 28.7.2023

- ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu: lauantai 28.10.2023

- puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja niiden nimenkirjoittajien ilmoittaminen Helsingin vaalipiirilautakunnalle: maanantai 4.12.2023

- päätös ehdokashakemusten vastaanoton järjestelyistä: 4.12.2023

- ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle: viimeistään tiistaina 12.12.2023 ennen klo 16

- tiedonanto asetetuista ehdokkaista, ehdokasluettelon laatiminen ja ehdokastietojen merkitseminen valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin: torstai 21.12.2023

- äänioikeusrekisterin tietojen määräytyminen: perjantai 8.12.2023

- äänioikeusrekisterin perustaminen: keskiviikko 13.12.2023

- äänioikeusrekisteri on lainvoimainen: tiistai 16.1.2024 klo 12:00

- ilmoituskorttien lähettäminen äänioikeutetuille: torstai 4.1.2024

- kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 16.1.2024 klo 16

- ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 17. - 23.1.2024

- ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 17. - 20.1.2024

- ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus 9.1.2024 ja laskennan kenraaliharjoitus 11.1.2024

- vaalipäivän äänestys: sunnuntai 28.1.2024 klo 9 - 20

- tulosten vahvistaminen (ensimmäinen vaali): keskiviikko 30.1.2024

Mahdollisen presidentinvaalin toinen vaali

- Helsingin vaalipiirilautakunta laatii ehdokasluettelon toista vaalia varten: viipymättä

- kotiäänestyksen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 30.1.2024 ennen klo 16:00

- toisen vaalin ennakoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 31.1.-.6.2.2024

- toisen vaalin ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 31.1.-3.2.2024

- toisen vaalipäivän äänestys: sunnuntai 11.2.2024

- tulosten vahvistaminen: keskiviikko 14.2.2024 klo 18:00


Yleiskirjeet
1. Vaalilaki (https://vaalit.fi/vaalilainsaadanto)
2. DVV kirje 19.9.2023: Vuoden 2024 presidentinvaalit
3. Kuntaliiton yleiskirje 17/2023: Tasavallan presidentin vaali, kuntien vaaliviranomaiset, vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sekä tienvarsimainonta ja -ilmoittelu
4. OM:n kirje 2.6.2023: Vuoden 2024 presidentinvaalit
5. eOppiva - verkkokurssi: https://www.eoppiva.fi/koulutukset/vaalikoulutus-kunnan-keskusvaalilautakunnalle/
6. www.vaalit.fi

Päätös

Keskusvaalilautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Samalla se totesi, että kahvilatoimintayrittäjiksi (kriteereinä ollut mm puolueeton toimija) vaalipaikoille varsinaisina vaalipäivinä on arvonnan perusteella valittu Ruskotalolla Ruskon pallolle ja Vahdolla VPK nais- ja tukiosasto. Kunnan rooli kahvilatoiminnassa on ainoastaan antaa tila toimintaa varten käyttöön.