Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ja päätetään tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta.

Kunnassa on tällä hetkellä mahdollista allekirjoittaa pöytäkirja sähköisesti. 

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi edellisen kokouksen 7.6.2023 pöytäkirjan.

Keskusvaalilautakunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Lehtolan ja Karoliina Hansenin.