Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Presidentinvaaleista tiedottaminen

RUSDno-2023-671

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava, sillä tavoin kun kunnan ilmoitukset kuntalain 108 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, seuraavat asiat:

1. Presidentinvaalien vaalipäivien (sunnuntai 28.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalipäivän 11.2.2024 ) ja äänestysalueiden äänestyspaikkojen
· nimet,
· käyntiosoitteet ja
· äänestysaika (klo 9- 20); ja

2. ennakkoäänestysajanjakson (27.- 23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin 31.1.- 6.2.2024) sekä kaikkien kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
· nimet,
· käyntiosoitteet sekä
· aukiolopäivät ja
· päivittäiset aukioloajat

Luettelo yleisistä ennakkoäänestyspaikoista julkaistaan oikeusministeriön internetosoitteessa www.vaalit.fi

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista. Yksi tiedotettava muu asia voisi olla esimerkiksi, että jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kunnan kotisivuilla julkaistavien kuulutusten (kuntalaki 108 §) lisäksi ennakkoäänestyspaikat osoitteineen ja aukioloaikoineen tulisi julkaista myös muulla tavoin. Muita sopivia tiedottamiskeinoja ovat mahdolliset kunnan omat julisteet ulkomainostelineissä, kirjastoissa ja muissa näkyvissä paikoissa. Julisteissa voi tiedottaa esimerkiksi kunnassa olevista ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.

Kokouksessa esitellää presidentinvaaleista laadittu tiedote.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tiedottaa vuoden 2024 presidentinvaaleista hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista siten kuin Ruskon kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Keskusvaalilautakunta hyväksyy kunnan kotisivujen julkaisun ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen uutisisosiossa ja kohdassa Kunta ja päätöksenteko / osallistu ja vaikuta /vaalit.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti tiedottaa vuoden 2024 presidentinvaaleista hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista siten kuin Ruskon kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että muuttuneesta Ruskon keskusta-alueen vaalipaikasta (Ruskotalon juhlasali) tiedotetaan enemmän kuin aikaisemmin. Samalla se päätti, että Ruskotalon äänestyspaikalla on kolmas henkilö, jonka tehtävä on toimia vaaliavustajana.