Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vaalitietojärjestelmän käyttöönotosta päättäminen

RUSDno-2023-672

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Äänioikeusrekisteri on osa oikeusministeriön vaalitietojärjestelmää (VAT). Vaalitoimitsija tarkastaa järjestelmästä, että äänestäjä on äänioikeutettu ja tekee siihen merkinnän siitä, milloin ja missä ennakkoäänestyspaikassa äänestäjä on äänestänyt.

Kunnan keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestysrekisterin käytöstä. Äänioikeusrekisterin käyttöä varten ennakkoäänestyspaikassa tulee olla VAT- ohjeen nro 1 mukaiset vaatimukset täyttävä työasema ja siihen liitetty tulostin kuittausmerkinnän tulostamista varten. Tulostin voi olla esimerkiksi tavanomainen lasertulostin.

Vaalitietojärjestelmään kuuluu äänioikeustietojärjestelmän lisäksi myös pohjatietojärjestelmä ja tuloslaskentajärjestelmä. Näiden käytöstä huolehtii keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta käyttää myös äänioikeustietojärjestelmää.

Keskusvaalilautakunta päätti 7.6.2023 §19 muissa asioissa, että sähköinen vaalijärjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön seuraavissa vaaleissa. Tarkoittaa sirtä, että myös varsinaisena vaalipäivänä hyödynnetään sähköistä vaalijärjestelmää.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Päätetään käyttää vuoden 2024 presidentinvaaleissa äänioikeustietojärjestelmää sekä pohjatietojärjestelmää, äänioikeustietojärjestelmää ja tuloslaskentajärjestelmää (keskusvaalilautakunta) ennakkoäänestyspäivinä ja varsinaisena vaalipäivänä.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.