Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Kunnanhallitus päätti, että kunta hakee toteutettuun siirtoviemärihankkeeseen liittyen rasitteen Timo Sipilän omistamille kiinteistöille asennettua vesihuoltolinjaa koskien, koska Sipilä on toistuvasti kyseenalaistanut vesijohdon sijoittamisen lainmukaisuuden.  

Valtuuston puheenjohtaja otti esille, että kunta voisi teetättää Ruskon ja ruskolaisten nykyelämää kuvaavan filmin kunnan 150-vuotisen historian kunniaksi. Lisäksi Ruskon kouluissa voitaisiin järjestää oppilaiden kirjoituskilpailu Ruskoon liittyen. Kunnanhallitus päätti lähettää asiat toimialoille selvitettäviksi.   


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.