Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 10.9.2020 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Lähteenmäki ja Jorma Raiko.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Lähteenmäki ja Jorma Raiko.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.