Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Hallintokuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:

  • Hyvinvointilautakunta 12.12.2023
  • Tekninen lautakunta 13.12.2023
  • Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 14.12.2023
  • Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.11.2023
  • Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.12.2023

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.cloudnc.fi/

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän pykälän käsittelyä siirretty.

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi ja päätti, että se käyttää otto-oikeutta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan (14.12.2023 § 120) päätökseen koskien Ruskon kunnan Vahdon kunnanosan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen vaihtoehtoja  ja palauttaa se käsittelyyn siten, että asiasta laaditaan yhdenvertainen vertailu ja suoritetaan mahdollinen kilpailutus.