Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitus- ja muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

-

Päätös

1. Karhukallion päiväkodin kilpailutus on tarkoitus julkaista Hilmassa 11.1.2024. Tarjoukset on tarkoitus pisteyttää 12.-13.2.2024, jonka jälkeen kunnanhallitukselle, opteus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle ja ohjausryhmän jäsenille järjestetään esittely tarjouksista ja kilpailutuksen voittajasta ennen teknisen lautakunnan kokousta.

2.Työterveyspalveluiden kilpailutus

Työterveyspalvelujen palveluiden hankinta, yhteistyössä Raision kaupungin ja Raseko koulutuskuntayhtymän kanssa, on julkaistu Hilmassa.

3.Tilikunnan väliaikaisen sopimuksen päättyminen ja uuden sopimuksen valmistelu

Väliaikainen sopimus on päättynyt 31.12.2023. Uusi sopimus tuodaan seuraavaan kunnanhallitukseen.

4.Ympäristönsuojelun yhteistyösopimus

Vanha ympäristönsuojelusopimus on purkautunut. Uutta ollaan valmisetelemassa.

5.Merttelän salivuorot

8.1.2024 on Merttelän koululla tilaisuus salivuokrauksiin liittyen.

6. Ruskon kunnalle on jätetty ostotarjous lentokentän vieressä olevasta tontista.

Kokouskäsittely

Kunnanhallituksen jäsen Jorma Raiko poistui paikalta kohdan 6. ostotarjouksen käsittelyn aikana. Perusteena intressijääviys hallintolaki 28.1 § kohta 3.