Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kunnanhallituksen kokoontuminen vuonna 2024

RUS-2024-4

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Valtuuston kokoontumisesta säädetään Kuntalain 94 §:ssä. Muiden toimielinten kokoontumisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä. Hallintosäännön 119 §:ssä todetaan, että toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 

Kunnanhallitus on pääsääntöisesti kokoontunut kokouksiinsa kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Muista kokouksista on päätetty erikseen. Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu kokousta seuraavana torstaina ja pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnantoimistossa kokousta seuraavana perjantaina. 

Kokoukset on perusteltua pitää edelleen pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Heinäkuussa kokouksia ei pidetä. Kokoukset aloitetaan klo 18.00 ellei erikseen muuta sovita.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että se kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Poikkeuksena on maaliskuu, jolloin kokoukset pidetään 4.3. ja 25.3.

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnantoimistossa kokousta seuraavana perjantaina. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.