Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kuntoportaat

RUSDno-2023-652

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti, että valtuuston 28.11.2022 tekemän päätöksen pohjalta 25.000€ suunnataan Ruskon Päällistönmäen kuntoportaisiin ja vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin 10.000€ suunnataan Vahdon kuntoportaisiin.

Tekniset palvelut on selvittänyt paikkoja ja toteaa, että parhaat kuntoportaat pystytään rakentamaan Vahdolle vanhan seurantalon takana olevaan puistoon ja siellä nousu tehtäisiin kallion päälle. Paikoitus järjestetään siten,  että vanhalle montulle tehdään parkkipaikka ja polku portaille.

Portaiden hinta-arvio on noin 25 000 euroa ja ne pystytään toteuttamaan vielä tämän vuoden aikana. Rahoituksesta 10 000 euroa on osallistuvan budjetoinnin rahoitus ja 15 000 euroa katetaan maankaatopaikan kunnostusrahoista, jota ei tehdän tämän vuoden aikana.

Päällistönmäen alueelta ei ole löytynyt sopivaa paikkaa kuntoportaille, siten että paikoitus ja saavutettavuus oltaisiin saatu sovitettua yhteen. Ruskotalolle olisi mahdollista rakentaa pienet ns. treeniportaat.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää että kuntoportaat rakennetaan Vahdolle vanhan seurantalon takana olevaan puistoon ja siellä nousu tehtäisiin kallion päälle. Paikoitus järjestetään siten, että vanhalle montulle tehdään parkkipaikka ja polku portaille.

Rahoituksesta 10 000 euroa on osallistuvan budjetoinnin rahoitus ja 15 000 euroa katetaan maankaatopaikan kunnostusrahoista, jota ei tehdän tämän vuoden aikana. Tekninen lautakunta saattaa edellä esitetyn toimintamallin kunnanhallituksen tietoon.

Päätös

Kokouksessa annettiin uusi päätösehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää että kuntoportaat rakennetaan Vahdolle vanhan seurantalon takana olevaan puistoon ja siellä nousu tehtäisiin kallion päälle.

Rahoituksesta 10 000 euroa on osallistuvan budjetoinnin rahoitus ja 15 000 euroa katetaan maankaatopaikan kunnostusrahoista, jota ei tehdän tämän vuoden aikana. Tekninen lautakunta saattaa edellä esitetyn toimintamallin kunnanhallituksen tietoon.

Ruskon kunnanosan kuntoportaiden sijainnista järjestetään kuntalaiskysely.

Päätös:

Uusi päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.