Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla 11.1.2024 mennessä ja allekirjoitetaan sähköisesti tarkastuksen jälkeen.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Monika Antikainen ja Suvi Helenius.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Monika Antikainen ja Suvi Helenius.