Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ruskon kunnan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

RUSDno-2024-6

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan talousarviovuodelle 2024 hyväksyttiin valtuustossa 11.12.2023. Sen jälkeen on keskushallinnossa laadittu talousarvion täytäntöönpano-ohje, joka sisältää käyttösuunnitelman vahvistamista, talousarvion sitovuustasoa, raportointia, määrärahojen muutoksia, hankintoja ja investointeja, hankintarajoja sekä sisäisiä menoja ja tuloja koskevat osiot.

Sen lisäksi täytäntöönpano-ohjeeseen on lisätty henkilöstöjaoston 11.12.2023 hyväksymä täyttölupamenettelyohje.

Oheismateriaalit:

Täytäntöönpano-ohje 

Täyttölupamenettelyohje

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen ja täyttölupamenettelyohjeen sekä saattaa ne toimialojen tietoon.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.