Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Talouden toteutuminen tammi-loka-/marraskuu 2023

RUSDno-2024-15

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Säännöllinen raportointi on osa kunnan sisäistä valvontaa ja olennainen osa kunnan johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus.

Kunnanhallituksen tehtävä on seurata toimialansa ja koko kunnan kokonaistaloudellista tilaa.

Tammi-marraskuun 2023 tilikauden toteuma on noin 1,1 milj. euroa ylijäämäinen, kun se vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan on ollut 9 217 euroa ylijäämäinen.

Oheismateriaali:

Tammi-loka-/marraskuun 2023 raportti

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee tammi-loka-/marraskuun 2023 talousraportin tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tammi-loka-/marraskuun 2023 talousraportin tiedokseen.