Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vaalien ulkomainonta

RUSDno-2024-7

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan 11.2.2024.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.–23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.-6.2.2024.

Suomen Kuntaliitto on suositellut, että vuoden 2024 presidentinvaalien ulkomainonta aloitettaisiin kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 10.1.2024.

Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämisen suhteen. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa edelleen olevan tiedotusarvoa. 

Vaalimainospaikkojen maksullisuudesta ei ole annettu erityisiä suosituksia. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että kunnan järjestämät mainospaikat ovat ehdokkaita asettaneille tahoille maksuttomia. Ruskolla vaalimainospaikat eivät ole olleet maksullisia missään kunnallisissa tai valtiollisissa vaaleissa. 

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikoille tai niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoihin tai niiden sisäänkäynteihin. Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Tienvarsimainonnasta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille.  

Ruskon 2023 toimitetuissa eduskuntavaaleissa Ruskon kunnan ulkomainonta järjestettiin seuraavasti:

Ruskon kunnanosa: keskustan K-kaupan piha-alue, Lähteenmäessä ravintola Siskot piha-alue, S-Marketin piha-alue ja Merttelän koulun risteys,

Vahdon kunnanosa: Valkiavuoren ns. kirkonseudun asemakaava-alueen sisäänmenotien risteys ja liikekeskuksen edusta.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on käynnistänyt vaalimainontaan liittyvät valmistelut ja käynyt neuvotteluja ulkomainontapaikoista alueiden omistajien kanssa. Omistajilta on saatu luvat mainoskehikoiden pystyttämiseen. Alustava ilmoitus ulkomainontapaikoista ja järjestys mainoskehikossa on myös toimitettu vaaleihin ilmoittautuneille tahoille.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2024 presidentinvaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 10.1.2024. 

Vaalien ulkomainonta toteutetaan seuraavilla alueilla, joihin kunta järjestää vaalimainostelineet:

Ruskon kunnanosa: keskustan K-kaupan piha-alue, Lähteenmäessä lounasravintola Siskojen piha-alue, S-Marketin piha-alue ja Merttelän koulun risteys,

Vahdon kunnanosa: Valkiavuoren ns. kirkonseudun asemakaava-alueen sisäänmenotien risteys ja liikekeskuksen edusta.

Vaalimainokset on poistettava vaaleja seuraavan vuorokauden loppuun mennessä. Mikäli presidentin valinnassa toimitetaan toinen vaali eli toinen kierros, muiden kuin toisessa vaalissa jatkavien ehdokkaiden mainokset on poistettava ennen toisen vaalin ennakkoäänestyksen alkamista 30.1.2024 loppuun mennessä.

Vaalikäyttöön luovutettujen taustalevyjen poisvienti aloitetaan 30.1.2024. Mikäli presidentinvaalit jatkuvat toiselle kierrokselle, vaalimainostelineet poistetaan 13.2.2024.

Vaalien ulkomainnonnasta vastaa tekninen johtaja Mika Heinonen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.