Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Valtuuston 11.12.2023 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUS-2023-676

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 11.12.2023 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. 

Poikkeuksena § 77 vesihuoltolaitoksen taksatarkastelu, jonka osalta valtuuston hyväksymä vesihuoltotaksa on perusteltua saattaa voimaan 1.3.2024 lukien.

Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää Ruskon demarien tekemän vanhaa nuorisotaloa koskevan valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

Oheismateriaali:

Valtuustoaloite

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että Ruskon demarien tekemä valtuustoaloite lähetetään kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.