Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtuuston kokoontuminen vuonna 2024

RUS-2024-5

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamaansa asiaa varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Vuodelle 2024 esitetyt valtuuston kokoontumisajankohdat noudattavat pääsääntöisesti aiempien vuosien kokousrytmiä. Valtuuston ensimmäinen kokous pidetään 26.2.2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto päättäisi vahvistaa vuoden 2024 alustaviksi kokouspäiviksi (26.2.2024 lisäksi) seuraavat päivät:

22.4., 27.5., 26.8., 28.10. ja 25.11.2024.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2024 alustaviksi kokouspäiviksi 29.4, 27.5., 26.8., 28.10 ja 25.11.2024.