Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vuoden 2023 investointien määrärahamuutoksia

RUSDno-2023-539

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käy läpi investointilistan ja esittää mahdolliset ylitykset ja alitukset kunnanvaltuustolle.

Oheismateriaalina vuoden 2023 investointilista.

Kohteita 8028 ja 8030(koppi ja huoltorakennus) 60 000€, syksyllä 2022 ajatuksena oli yhteisen koppi/huoltorakennuksen rakentaminen urheilukentälle. Investointi siirtyy, liittyy muihin kiinteistöratkaisuihin.

8035 Kota(30 000€) on ylittänyt oman määrärahansa 12 546 eurolla.

8039 Karhukallio pk, alittaa talousarvion noin 500 000 eurolla tänä vuonna. Rakentaminen alkaa päätöksenteon jälkeen ensi vuonna.

8206 ja 8226 Ketunluola, alittaa talousarvion 400 000 eurolla, suunnittelun venymisen vuoksi, hanke kilpailutetaan talven aikana.

8207 ja 8235, Hiidenvainion kunnallistekniikan toteutus on vielä auki

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää esittely tekstissä olevat muutokset investointilistaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta esittää mahdolliset ylitykset ja alitukset kunnanvaltuustolle.

Kohteita 8028 ja 8030 (koppi ja huoltorakennus) 60 000 euroa, syksyllä 2022 ajatuksena oli yhteisen koppi/huoltorakennuksen rakentaminen urheilukentälle. Investointi siirtyy, liittyy muihin kiinteistöratkaisuihin.

8035 Kota (30 000 euroa) on ylittänyt oman määrärahansa 12 546 eurolla.

8039 Karhukallio pk, alittaa talousarvion noin 500 000 eurolla tänä vuonna. Rakentaminen alkaa päätöksenteon jälkeen ensi vuonna.

8206 ja 8226 Ketunluola, alittaa talousarvion 400 000 eurolla, suunnittelun venymisen vuoksi, hanke kilpailutetaan talven aikana.

8207 ja 8235, Hiidenvainion kunnallistekniikan toteutus on vielä auki.

Oheismateriaalina vuoden 2023 investointilista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan esittämät muutokset vuoden 2023 investointiosioon edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.