Kunnanhallitus, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Osallistuvan budjetoinnin periaatteet Ruskolla 2024

RUSDno-2024-104

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Valtuusto on hyväksyessään talousarvion vuodelle 2024 hyväksynyt 15 000 euron määrärahan käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin.

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä siten, että asukkaat otetaan mukaan päättämään, mihin taloudellisia resursseja käytetään. Summaa ei jaeta avustusten tapaan, vaan kuntalaiset saavat päättää, mihin raha käytetään.

Osallistuvaa budjetointia ohjaa kaupungin strategia ja siitä jalkautetut ohjelmat. Osallistuva budjetointi on yksi osallisuusohjelmassa asetetuista toimenpiteistä vuodelle 2024.

Vuoden 2024 alussa toteutettavaa osallistuvaa budjetointia ehdotetaan toteutettavaksi liitteessä esitettyjen periaatteiden ja aikataulujen mukaisesti.

Toteutusvaiheet lyhyesti esitettynä ovat seuraavat:

1. Hallitus päättää Osallistuvan budjetoinnin periaatteista 4.3.

2. Ehdotuslomake aukeaa kunnan nettisivuilla ja kirjastoissa 18.3.

3. Ideoiden keräämisvaihe 18.3.-8.4.

4. Ideoiden jalostus toteuttamiskelpoisiksi 8.-19.4.

5. Kuntalaisten toisen vaiheen äänestäminen 22.4.-10.5.

6. Kunnanhallitus päättää valittavan kohteen äänestysten perusteella toukokuun lopun hallituksessa.

7. Toteutus vuoden 2024 loppuun mennessä.

8. Raportointi toteutuksesta.

Liite:

Osallistuvan budjetoinnin periaatteet 2024 ja aikataulu

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus

  • Hyväksyy osallistuvan budjetoinnin periaatteet ja aikataulun vuodelle 2024.
  • Nimeää valmistelutyörymän osallistuvan budjetoinnin ideoiden jalostamiseen.
  • Valtuuttaa valmistelutyöryhmän arvioimaan, valitsemaan ja jatkojalostamaan ehdotukset toteuttamiskelpoiseen muotoon äänestystä varten.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • Hyväksyä osallistuvan budjetoinnin periaatteet ja aikataulun vuodelle 2024.
  • Nimetä valmistelutyörymän jäseniksi osallistuvan budjetoinnin ideoiden jalostamiseen Matti Anttilan, Veikko Vahteran, Hannu Kestin, Marko Mäenpään, kunnnanjohtaja Kari Lehtisen ja kunnan toimialajohtajat.
  • Valtuuttaa valmistelutyöryhmän arvioimaan, valitsemaan ja jatkojalostamaan ehdotukset toteuttamiskelpoiseen muotoon äänestystä varten.

Kokouskäsittely

Käytiin keskustelua ja sovittiin, että esityslistalla oleva osallistuvan budjetoinnin summa 10 000 euroa muutetaan talousarviossa 2024 varatun summan mukaiseksi eli 15 000 euroa. Korjaukset tehdään myös osallistuvan budjetoinnin periaatteisiin.

Lisäksi pöytäkirjaan listätään liite ei toteuttamiskelpoiset ideat vuonna 2023.