Kunnanhallitus, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla 7.4.2024 mennessä ja allekirjoitetaan sähköisesti tarkastuksen jälkeen.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Helenius ja Jari Lehtola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suvi Helenius ja Jari Lehtola.