Kunnanhallitus, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Sopimus tonttien luovuttamisesta/Ruskon seurakunta

RUSDno-2024-100

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan ja Ruskon seurakunnan kesken 12.6.2008 allekirjoitetussa maankäyttösopimuksessa on sovittu, että kunta määrää vuosittain luovutettavien tonttien enimmäismäärän, neuvoteltuaan asiasta maanomistajan kanssa. Neuvottelut käydään siinä vaiheessa kun maanomistajan omistaman alueen mahdollistava kunnallistekniikan rakentaminen on valmistunut. Kyseistä aluetta koskeva kunnallistekniikka on valmistunut syksyllä 2023.

Maankäyttösopimuksessa on sovittu, että maanomistaja sitoutuu luovuttamaan 80 % tonteista kolmen ja kaikki seitsemän vuoden kuluessa siitä kun sopimus tonttien luovuttaisesta on tehty. Sopimus koskee Päällistönmäen alueella olevaa 13 tonttia Jalastien ja Ketarakujan varrella. 

Sopimusluonnoksen mukaan tonttien luovutuksesta sovitaan seuraavaa:

  • vuonna 2024 luovutetaan enintään 9 tonttia
  • vuonna 2025 luovutetaan enintään 4 tonttia

Kaikki tontit luovutetaan viimeistään 31.12.2028 mennessä.

Sopimusluonnos on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan Ruskon kunnan ja Ruskon seurakunnan välisen sopimusluonnoksen osaltaan. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.