Kunnanhallitus, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Valtuuston 26.2.2024 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUS-2024-98

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 26.2.2024 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.